Bankuppgifter

Här är en beskrivning på vilka uppgifter vi behöver från dig som användare och när vi efterfrågar dessa.

Det bästa med Dicopay är att du kan skicka en faktura och välja att få betalt direkt. För att göra dessa utbetalningar behöver vi ett kontonummer till dig. Vi efterfrågar det första gången du fakturerar, och därefter finns det sparat till framtida fakturor.
Behöver du av någon anledning ändra eller byta kontonummer. Klicka på knappen här och följ instruktionerna. 

På de fakturor där du själv väljer kundens betaltid, och kunden betalar in direkt till dig, kan du välja att istället för kontonummer visa ditt Bankgiro. Bankgironummer kan vi hjälpa dig att lägga till, samtidigt som du också får upp ett meddelande om detta första gången du skickar en kostnadsfri faktura.