1. Help Center
  2. Jag som skickar fakturor

Har ni SIE4-filer till bokföringen?

När du fakturerar med Dicopay så hjälper vi dig med underlag till din bokföring. För att förenkla processen kommer dessa bl.a. som månadsrapporter i SIE4-format. Mer om detta här.

SIE är ett standardiserat format för överföring av ekonomisk data från en programvara till en annan. Det betyder att alla fakturor du skapar i Dicopay samlas i en månadsrapport som skickas ut som vanlig PDF och även i SIE4-format. Du kan då ta denna rapport och importera i ditt ekonomisystem, för automatiskt inläsning. Även om inläsningen sker automatiskt kan det vara bra att snabbt kolla igenom så allt stämmer när detta är klart. De flesta bokföringsprogram som finns på marknaden idag stödjer SIE4-fil. Bokföringsrapporten från oss skickas automatiskt ut till din mail ca 5 dagar efter varje månadsavslut.