Hur bokför jag krediterade fakturor med kontantmetoden?

Denna artikel förklar hur du som använder kontantmetoden kan bokföra dina krediterade fakturor, då dessa inte är med i bokföringsrapporten för kontantmetoden.

En direktbetald faktura som krediteras

När en direktbetald faktura krediteras, så innebär det att Resurs Bank redan har betalat ut pengarna för fakturan till dig. Därför uppstår en skuld för dig mot Resurs Bank motsvarande fakturans belopp. Enligt kontantmetoden ska denna skuld bokföras när den regleras. Denna skuld kan regleras på tre sätt.

1) Genom att du skickar en ny direktbetald faktura. Skulden dras av från beloppet som då betalas ut till dig. Exempel: Du har skickat en faktura på 1000 kr. Beloppet betalas ut till dig. Fakturan krediteras sedan. Du har nu en skuld på 1000 kr gentemot Resurs Bank. Skickar du nu en ny direktbetald faktura på 1000 kr så kommer skulden regleras och därför inga pengar att betalas ut. Datumet då denna andra faktura godkänns av din slutkund är det datum då krediteringen ska bokföras.

2) Skickar du inte någon ny direktbetald faktura inom en månad så skickas istället en avi ut från Resurs Bank på skuldens belopp. Det datum du betalar denna avi är det datum då krediteringen ska bokföras.

3) Om din kund redan hunnit betala fakturan från Resurs Bank, så har du inte längre någon skuld gentemot Resurs Bank. Du reglerar mot kunden genom att betala tillbaka fakturans belopp till kundens konto. Det datum då du gör detta är det datum som krediteringen ska bokföras.

Ett exempel:

Du skickar en faktura på 1000 kr den 2020-01-01. Den betalas ut en dag senare.

Datum

Konto

Beskrivning

Debet

Kredit

2020-01-02

3001

tjänster

 

800              

2610

moms

 

200

1930

bank

1000

 

En månad senare betalar du in skulden till Resurs Bank enligt punkt 2 ovan. Krediteringen bokförs då.

Datum

Konto

Beskrivning

Debet

Kredit

2020-02-02

3001

tjänster

800

 

2610

moms

200

 

1930

bank

 

1000

(För tydlighetens skull har vi inte tagit med avgifter i exemplet ovan)

En icke direktbetald faktura krediteras innan den betalats

Använder du kontantmetoden och en faktura krediteras innan den betalats behöver den inte bokföras.

En icke direktbetald faktura krediteras efter den betalats

Krediteras fakturan efter den betalats, ska krediteringen bokföras det datum fakturan återbetalas till kunden.