1. Help Center
  2. Jag som skickar fakturor

Hur fungerar utkast?

Med ”Utkast” kan du bland annat spara pågående arbeten som du vill fakturera vid ett senare tillfälle, eller när arbetet är slutfört. 

Du kan enkelt svajpa åt höger för att radera och vänster för att duplicera.