1. Help Center
  2. Jag som skickar fakturor

Hur kan jag använda appen med mitt bokföringsprogram?

För samtliga fakturor som skickas från appen skapas bokföringsunderlag för export till ditt ekonomisystem. Mer om detta här.

Efter varje månadsavslut skickas en månadsrapport till din registrerade e-postadressen. Denna månadsrapport kommer både som PDF och i SIE4-format för att enkel import till ditt bokföringsprogram. Kunder som använder sig av bokföringsfirma väljer sedan att bara vidarebefordra denna rapport till deras revisor. Om du använt dig av SIE4-formatet och importerat i ditt bokföringsprogram så är det såklart bra att titta igenom allt när det är klart för att se att allt stämmer.