1. Help Center
  2. Jag som skickar fakturor

Kan jag ladda ner min faktura direkt från appen?

För alla fakturor som du skickar från appen får du kopior direkt till din mail. Du kan dessutom ladda ner dessa direkt från appen om så skulle behövas. Här beskrivs hur du gör detta.

Om du behöver extra kopia på någon faktura som du skickat från appen kan du själva hämta hem dessa som PDF från appen. För att göra detta gå in i appen och klicka på fliken "Fakturor". Klicka sedan på den faktura det gäller. I den detaljvy som då visas av fakturan finns en knapp med texten "Öppna PDF". Det är genom att klicka på denna du laddar ner en kopia.

Exempelbild på varda laddar ner PDF:

PDF