1. Help Center
  2. Jag som skickar fakturor

Kan man registrera RUT/ROT-avdrag i appen?

I denna artikel kan du läsa mer om hur du använder RUT och ROT i appen och vad du behöver tänka på.

Att fakturera ett ROT eller RUT-jobb är lika lätt som vanlig fakturering. När du lagt in en post under kategorin för “Arbete” kan du i vyn för Fakturaunderlaget aktivera ROT eller RUT genom att klicka på respektive knapp. Väljer du ROT räknas 30% av arbetskostnad ut automatiskt och vid RUT 50%. Dessa två fält kan du också redigera till ett mindre belopp om det avdrag kunden har rätt till är mindre än det föreslagna avdraget i rutan. 

På kundens faktura framgår kundens personnummer och beloppet som blir avdrag. Observera att fastighetsbeteckningen inte kommer framgå och den behöver du själv registrera när du rapporterar till skatteverket.

På skatteverkets hemsida kan du läsa mer vad som gäller för RUT och ROT. 

Klicka på bilden för att läsa mer på skatteverkets hemsida.

 

financial_analyst