1. Help Center
  2. Jag som skickar fakturor

Kan någon annan än firmatecknare signera fakturan?

Ja, så länge personen arbetar på företaget som du skickat fakturan till går det bra.

Ja. Den som signerar men inte är firmatecknare kommer med BankID att få intyga att de har rätten att godkänna fakturan för företagets räkning. Personen kommer enbart stå som referens på fakturan. Det är mottagande företag som är ansvarig för att betalning görs, inte personen på företaget som tar emot fakturan.

Det går även att öppna upp fakturan på en dator genom att kopiera länken i sms:et och klistra in i webbläsare.