Vad menas med Politiskt Exponerad Person? (PEP)

En politiskt exponerad person är någon i politiskt utsatt ställning. De flesta kan svara nej på denna fråga, och oftast vet man med sig själv om det är läge att svara ja här. Detta är också en fråga vi måste ställa med hänvisning till lagen om penningtvätt.