1. Help Center
  2. Jag som skickar fakturor

Vilka momssatser stöds i appen?

Här beskrivs hur du kan använda dig av olika momssatser i appen

Dicopay stödjer momsfria fakturor samt fakturor på 6%, 12% och 25%. I nuvarande version går det inte kombinera flera olika momssatser på en och samma faktura.